Indoiti-va de tot ceea ce scriu, pentru ca voi insiva sa cautati si sa aflati cu propriile voastre puteri pe care, cu siguranta, le aveti!..


sâmbătă, 30 mai 2009

4. FORMELE DE ÎNTRUPARE ALE SPIRITELOR ÎN UNIVERSUL FIZIC

Întruparea este forma de manifestare a unei monade sau a unui spirit întreg prin intermediul unui sistem corporal, format din: corpul de manifestare + corpuri ataşate, ajutătoare. Sistemul corporal este un complex structural, format prin atragerea, în energia radiantă a monadei, de fluxuri bogate de materii şi energii, într-o radiaţie care are o putere de pătrundere şi cu o compactizare în funcţie de dezvoltarea interioară a monadelor, şi a monadelor în grupul lor de sprijin reciproc (spirit). Prin intermediul corpurilor, monadele aflate în primele lor faze de evoluţie îşi desfăşoară puterile energetice interioare, radiante in universul de manifestare, precum şi percepţiile proprii asupra mediului în care trăiesc, în care se manifestă astfel. Prin structurile şi mecanismele corpurilor de manifestare, se formează astfel o percepţie, o simţire care devine din ce în ce mai conştientă pe măsură ce se acumulează mai multă experienţă; experienţa, la rândul ei, se formează prin memorarea, înţelegerea şi folosirea fenomenelor şi evenimentelor în mijlocul cărora monadele trăiesc. Treptat, percepţiile se adâncesc şi se diversifică, iar monada cunoaşte astfel şi manifestările altor monade de evoluţii asemănătoare sau apropiate de propria sa evoluţie. Intră în comunicare între ele şi leagă primele raporturi de cunoaştere, pe baza cărora se vor forma treptat relaţii complexe şi puternice. Astfel, monadele se ancorează în mod dinamic şi complex în realitatea pe care o trăiesc, o realitate care va deveni pentru ele treptat o lume stabilă sau a cărei stabilitate ele o vor cauta, ori vor căuta să participe la formarea, întreţinerea şi dezvoltarea ei.
De-a lungul unei desfăşurări eterne de viaţă şi învăţături de noi, mereu noi în manifestări derulate în lumile astfel conştientizate, monadele parcurg trepte de evoluţie care se desfăşoară în linii mari în acelaşi fel, cu particularităţi în funcţie de înclinaţiile naturale ale grupurilor de spirite, reunite de coordonatori sau prin înţelegeri proprii, de-a lungul unor trăiri asemănătoare sau complementare.
Este necesar să se folosească expresia “întrupare” în loc de “încarnare”, în contextul în care nu discutăm numai de corpuri de “carne” – chiar dacă discutăm despre spiritele umane. În funcţie de materiile care costituie corpurile, şi energiile care le hrănesc, întreţinându-le creşterile şi dezvoltările arhetipale, întrupările se realizează în trei feluri de corpuri de manifestare directă:
1. în corpuri fizice: corpuri de manifestare a spiritelor, realizate din materii de frecveţe joase, comparativ cu alte segmente vibraţionale ale sistemelor corporale umane; cu parametri perceptibili cu structurile corpurilor de acelaşi fel ale altor spirite identic întrupate, structuri pe care le cunoaştem azi: şi prin înţelegerea propriilor noastre corpuri, şi cu aparatele pe care le folosesc oamenii pentru adâncirea percepţiilor lor actuale; corpurile fizice de manifestare curentă sunt ajutate de întreaga verticală ajutăttoare de corpuri cunoscute acum de noi: eterice, astrale, mentale, cauzale, spirituale (budhice), dumnezeieşti (atmice), apoi enersice şi supraenesice – aceste ultime două corpuri fiind necesare ajutătorilor secundari
2. În corpuri astrale: corpuri de manifestare a spiritelor, create din materii şi hrănite cu energii din segmentul de vibraţii astrale, superior celor fizice, dar superior şi celor din segmentul intermediar – dintre cele fizice şi cele astrale (cele numite eterice, care energizează puternic corpul fizic). Sunt deopotrivă corpuri de echilibru şi de percepţie înaintată în mediile planetare fizice, pe lângă percepţiile în câmpul propriu (astral). Entităţile astrale (spirite întrupate în corpuri astrale) desfăşoară studii ale realităţilor planetare curente ale tuturor întrupaţilor locali, studii privind echilibrările emoţionale umane sau ale oricăror întrupaţi din biosistemul planetar – planete şi animale deopotrivă; efectuează studii ample ale planetei şi stelei locale, ale macrostructurilor materiale ale universului, radiaţii sub formă de lumină şi sunet, deformări plastice sau elastice ale câmpurilor prin fronturi vibraţionale;
3. În corpuri spirituale, pe care numai spiritele înaintate în evoluţii de creatori conştienţi le pot susţine constituirile, cu radiaţia lor spirituală extrem de puternică în rândurile întrupaţilor individuali. Numai ei le pot folosi conştient, adâncind mult mai mult cercetările şi, astfel, înţelegerile propriilor lor evoluţii: în toate mediile universice, pe care încep să le cunoască adânc în desfăşurările lor zonale. Corpul de manifestare propriu zis este corpul spiritual (sau budhic) ajutat în sistem de către corpul dumnezeiesc (atmic) şi, în funcţie de evoluţie şi astfel de sarcinile de destin, de coprul enesic şi cel supraenesic. Corpurile spirituale, în calitate de corpuri de manifestare au o particularitate deosebită în desfăşurarea întrupărilor: ele sunt corpuri de călătorie interplanetară pentru spiritele care se află în drum către o nouă planetă de evoluţie. Spiritele se întrupează direct în astfel de corpuri, în vederea susţinerii unei astfel de călătorii şi, ajunse în preajma planetei punct terminus al călătoriei, îşi desfăşoară primele cunoaşteri ale noului loc de evoluţie de la nivelul acestor corpuri. După astfel de cunoaşteri, au loc evoluţii treptate în corpuri astrale şi apoi fizice. După finalizarea evoluţiilor în corp fizic, spiritele rămân în corp astral o perioadă de timp necesară continuării studiilor începute în timpul vieţii lor, după care părăsesc acest univers, fără să mai lucreze în corpuri spirituale. Aşadar, corpurile spirituale de manifestare sunt numai la începutul evoluţiilor pe o planetă folosite pentru un timp limitat, căci astfel de evoluţii prin corpuri spirituale sunt foarte bogate în informaţii, antrenează spiritele în studii ample, foarte cuprinzătoare, care ar obosi dacă ar ţine prea mult timp. Studiile însă le vor desfăşura în continuare în Universul Cauzal, după terminarea ciclului de vieţi în derulare, aducând mulţumire astfel spiritelor doritoare de cunoaştere profundă.
Toate aceste feluri de întrupări sunt întrupări individuale. Dacă privim evoluţiile din acest punct de vedere, putem spune că întrupările pot fi individuale sau de grup, după cum urmează:
– Individuală: întruparea unei monade într-un singur sistem corporal – prin care se înţelege complexul corporal format din corpul solid + corpurile fluidice ajutătoare ale acestuia; oricât ar fi de simplu sau de mărunt un corp fizic, el este ajutat cel puţin de un corp vital (dublu eteric), un corp astral şi un corp mental care cuprinde celule din materiale de tip cauzal, formând astfel un mic complex corporal de trăire şi manifestare. Rar, se pot întrupa toate monadele dintr-un spirit – sau numai o parte din acestea, într-un singur corp comun, pentru a vorbi despre o întrupare individuală şi independentă – reprezentând un individ care trăieşte pe o planetă. Este cazul când experienţa în zona de evoluţie este redusă, ori când complexitatea sarcinilor este foarte mare – dar absolut necesară pentru consolidarea unor manifestări comune monadelor din spirit, ori când spiritele se pregătesc pentru a evolua în întrupări comune (planetă, stea, galaxie);
– Comună: întruparea unui grup de spirite (cu întreaga componenţă de monade a fiecărui spirit în parte) într-un singur corp – sistem corporal de fapt. Să numim deocamdată, pentru simplificare – corp, după corpul de manifestare şi vom şti că este vorba despre un sistem corporal. Sunt spirite care evoluează pentru desfăşurarea simultană a unor manifestări învăţate şi consolidate anterior, necesare pentru ordonarea concentrării asupra unui ţel comun. Se are în vedere dezvoltarea unor înţelegeri ulterioare ale necesităţilor grupurilor de evoluanţi individuali, care desfăşoară activităţi comune, deşi diferiţi ca profil spiritual şi obişnuinţe de manifestare; se învaţă astfel concentrarea asupra unor asemenea ţeluri comune în evoluţii – mai întâi în propriile manifestări, apoi în manifestările comune lor cu ale altor grupuri de spirite, care învaţă şi consolidează învăţături legate de creaţie materială şi întreţinerea unor relaţii între indivizi. Urmare a unor asemenea evoluţii comune, spiritele care le-au parcurs vor deveni mult mai concentrate asupra oricăror problematici atinse în trăiri ulterioare, vor avea puterea de aprofundare a unor percepţii cu care până atunci doar s-au confruntat, cunoscând că există, fără a putea înţelege până unde se pot realiza adânciri ale acestora. Întrupările comune sunt:
a. Planetă: întruparea unui întreg popor de spirite într-un corp comun, planetar, care poate susţine, pe lângă viaţa proprie, şi viaţa + manifestarea unui număr finit de spirite aflate la începuturile evoluţiilor lor (le-am numit spirite intraplanetare): pe Pământ sub formă de vieţuitoare mărunte pe corpul său, planeta poate susţine şi evoluţiile unui număr – de asemenea finit – de spirite aflate în evoluţie extraplanetară, individuală, independentă: pe Pământ mamifere şi oameni, indiferent dacă acestea au puterea de a înţelege sau nu că trăirea lor se desfăşoară pe un corp viu (asemenea lor înşişi) care susţine cu greutate, dar şi cu multă abnegaţie, viaţa tuturor trăitorilor pe ceea ce reprezintă un astfel de corp: planeta lor dătătoare de viaţă.
b. Stea: întruparea mai multor popoare de spirite într-un corp comun, stelar, având putere de susţinere a unor procese vitale care nu se pot desfăşura decât în prezenţa unor energii spirituale cumulate ale tuturor spiritelor care se reunesc astfel. Procesele fizico-chimice pe care le cunoaştem acum ca fiind desfăşurate la nivelul stelelor, sunt dublate de alte asemenea procesări, puţin sau de loc cunoscute momentan pe Pământ, care întreţin viaţa la toate nivele corpurilor fluidice, ajutând astfel manifestările spiritelor de cea mai diversă evoluţie, aflate în coordonarea sa. O stea susţine viaţa şi desfăşurarea evoluţiei unui număr finit de planete, cu toată încărcătura lor de vieţuitoare care trăiesc pe ele: prin intermediul unei matrici eterice (vitale) prin care menţine legătura între planete şi, mai departe, menţine legătura cu toate stelele din organizarea complexă din care face parte – galaxia. O asemenea organizare sub formă de galaxie, a stelelor cu planetele aferente, este specifică zonelor I şi II ale universului fizic, şi este susţinută prin matrici comune – şi nu prin evoluţii cu corpuri fluidice comune. Până la o evoluţie comună „galaxie” mai este nevoie de o evoluţie îndelungată, acumulând o energie fundamentală superioară, dublată de o experienţă în cunoaşterea armoniilor universale – pe măsură.
c. Galaxie: întruparea unei multitudini de popoare de spirite, într-un singur corp: galaxia, formată din popoare spirituale care au parcurs anterior evoluţiile tip “planetă” şi “stea”. Aşadar, este necesar să se deosebească forma de organizare “galaxie” de forma de întrupare “galaxie”: prin organizarea “galaxie”, comună stelelor şi planetelor lor din zonele I şi II ale Universului Fizic, acestea învaţă să se alinieze cerinţelor pe care le vor cunoaşte în evoluţiile primare finale – galaxia ca formă de întrupare. Într-o asemenea formă de întrupare, toate spiritele care formează o galaxie se manifestă prin corpuri bine cunoscute de ele, de-a lungul evoluţiilor de tot felul din zonele I şi II ale universului, dar evoluează toate într-un câmp mental-emoţional comun şi, ca urmare, ceea ce simte individul de pe o planetă (de la organisme monocelulare – până la cele mai complexe, dar şi rafinate forme de întrupare individuală) simte identic şi planeta pe care trăieşte, şi steaua care o luminează – alături de toate celelalte stele şi planete din galaxie.
Este necesar să se sublinieze faptul că întrupările individuale se desfăşoară în forme de simţire şi de activitate individuală în câmp mental colectiv, susţinute de câmpurile mentale planetar-stelare locale, în timp ce toate întrupările comune, planetare, stelare şi galactice se desfăşoară în câmp mental comun , creat de puterile energetice reunite ale tuturor spiritelor din componenţa întrupărilor şi de elementele matriceale locale.

Niciun comentariu: