Indoiti-va de tot ceea ce scriu, pentru ca voi insiva sa cautati si sa aflati cu propriile voastre puteri pe care, cu siguranta, le aveti!..


miercuri, 13 ianuarie 2010

GRUPĂRI SPIRITUALE (3): GRUPĂRI SPIRITUALE ÎN BLOCURI PIRAMIDALE (4)

4. DETALII PRIVIND FORMAREA ALTOR BLOCURI PIRAMIDALE
Ceea ce mai ştiu aceşti bazali este faptul că ei sunt parte a grupurilor cele mai echilibrate din popoarele lor spirituale. Şi mai ştiu că restul grupurilor se orientează în mod curent după felul în care ei, echilibraţii, care ştiu, acceptă să primească orice fel de ajutor, primesc repede schimbările, pricep repede şi aplică fără teamă, orientându-se cu toată experien?a lor în orice lucru ar avea de făcut.
Bazalii îşi cunosc bine şi grupurile de fraţi din poporul lor spiritual, cunosc în linii mari şi alte grupuri de aceeaşi evoluţie, dar cu alte înclinaţii proprii. Le acceptă dezechilibrele, pentru că le înţeleg pe cele ale fraţilor lor şi acceptă să le ofere din experienţa lor - în măsura în care acceptă experien?a lor. Chiar dacă de multe ori nu s-au înţeles, treptat au putut să conlucreze, să trăiască împreună în lumea aceasta largă, uriaşă, pe care o descopereau mereu ca fiind cea care îi aştepta mereu, mai frumoasă, mai bogată, mai primitoare.
Acum, în mijlocul organizărilor pe care ajung să le trăiască, toate popoarele care ajung în această situaţie, toate grupurile care formează aceste popoare ştiu că echilibraţii vor pleca primii, cu blocurile piramidale care se formează din terminalul zonei lor. Cei mai echilibraţi ştiu că vor fi bazalii acestor blocuri piramidale, ştiu bine că relaţiile dintre bazali şi celelalte grupuri, cu trepte superioare de evoluţie sunt mai armonioase, mai calme şi atente, căci bazalii acceptă - chiar dacă încă nu pe deplin - să trăiască în raporturi mai line cu cei mai experimentaţi decât ei, acceptând să-şi schimbe atitudinile după cum văd că procedează ceilalţi din blocul propriu. Ştiu, în concluzie, că au puterea de a primi rapid învăţături de la orice superiori ai lor şi să le ofere apoi fraţilor lor, atunci când vor avea nevoie.
Tocmai de aceea se formează de-a lungul evoluţiilor grupuri în cadrul popoarelor spirituale, pentru ca fiecare spirit să ştie bine în ce raport se află, conştientizat treptat, faţă de fraţii cu care îşi derulează învăţăturile. În acest fel îşi înţeleg raporturile de colaborare, de schimb de experienţă, după care treptat vor extinde asemenea raporturi către grupurile de acelaşi fel sau feluri diferite din alte popoare spirituale: de aceeaşi evoluţie, apoi de evoluţii diferite, cu care se obişnuiesc să interfereze.
Toate grupurile unui popor spiritual ştiu astfel bine că vor pleca, mai devreme sau mai târziu, după plecarea grupului cel mai echilibrat dintre ele. Deşi au de mult conştiinţa propriilor lor neputinţe, pe care în evoluţiile lor au încercat întotdeauna să şi le învingă, acum - între aceste ultime două feluri noi de călătorii pe care le fac - toate grupurile capătă în mod clar, pentru prima dată, dimensiune a reală a acestor neputinţe. Dar ceea ce le linişteşte mai mult decât orice este faptul că există, se derulează pentru orice spirit învăţăturile necesare pentru învingerea tuturor, rând pe rând. Din acest moment, până la finalizarea evoluţiilor primare (şi în continuare - dar pe alte nivele) toate spiritele se preocupă în mod constant de învingerea tuturor înclinaţiilor de respingere, cu neîncredere şi dispreţ, a învăţăturilor pe care le-ar putea primi de oriunde, permanent, în orice conjuncturi ale evoluţiilor lor.
Greutatea cea mai mare este pentru primari în regiunile de vibraţie foarte joasă, dar rădăcinile manifestărilor lor le vor regăsi şi la vibraţii mai înalte, unde se pot consolida proiecţiile estompării acestor „rădăcini", precum şi manifestări care pot întări latura, aspectul lor pozitiv. La frecvenţe mai mici estompările vor apare prin înclinaţii către aspectele pozitive ale manifestării agresive care s-a manifestat în trecut.
Deocamdată, ceea ce este foarte important în acest moment este faptul că se va forma, şi se va consolida, imaginea clară, conştientă, a felului în care se distanţează fiecare grup, în propriul lor popor spiritual, de linia de echilibru a poporului. Capacitatea de a primi, de a accepta învăţătură, de a primi propriile schimbări necesare acomodării cu orice situaţie de trai, este cea mai importantă trăsătură din manifestările spiritelor de pretutindeni. Toate celelalte capacităţi de manifestare se vor împleti, şi modela în funcţie de ea. Abaterea de la o anumită linie de echilibru în acest sens va forma strategii proprii de manifestare, care vor alcătui întotdeauna linii de apropiere sau depărtare de semeni, de coordonatori şi de învăţătorii lor - de fapt faţă de orice formă de viaţă din toate lumile universurilor.
Pe de altă parte, în funcţie de poziţia de acest fel în propriul popor spiritual, grupurile rămase acasă după plecarea bazalilor vor forma, în această primă călătorie a lor, alte feluri de blocuri piramidale de călătorie. Ceea ce stă la baza unor astfel de formaţiuni este înclinaţia lor de a învăţa în special doar de la fraţii lor spirituali, din acelaşi popor spiritual, decât de la alte spirite, chiar dacă acestea din urmă au experienţă mai mare. Mai cu seamă la nivele joase de vibraţie, unde frica şi agresivitatea predomină, nivele la care spiritele îşi recunosc cu greu - sau de loc - ajutătorii lor consacraţi.
Se formează blocuri piramidale de un fel mai special, după ce grupul cel mai echilibrat a plecat cu unul dintre blocurile piramidale din terminalul zonei lor.
Vârful piramidei spirituale care va pleca şi ea în curând, pe urmele celui dintâi bloc, cu fraţii lor pe post de grup bazal, este format din următoarele grupuri spirituale, în ordinea echilibrului lor spiritual, după grupul echilibraţilor care au plecat deja.
Fiecare popor în parte care a dat un grup bazal blocurilor piramidale plecate se organizează în acest fel de bloc spiritual de tip special. Grupurile se vor ajuta unul pe celălalt, în funcţie de raportul de apropiere între ele: de la cel mai refractar - dar lucrător, chiar dacă cu inerţii mari de folosire numai a celor ştiute anterior - către grupul de echilibru şi apoi către cel mai leneş. Dar grupul cel mai echilibrat dintre cele rămase încă acasă nu va fi pe post de grup iniţializator pentru astfel de bloc piramidal: organizarea, coordonarea şi ajutorarea acestui bloc piramidal - şi a tuturor celor care se vor forma astfel - sunt realizate de către secundarii însoţitori ai poporului spiritual. Secundarii tuturor popoarelor care vor pleca spre zona I în această perioadă vor conlucra pentru organizarea întregii derulări a călătoriei, în strânsă legătură cu secundarii însoţitori ai blocurilor piramidale organizate pe trepte de evoluţie, porniţi deja în călătorie.
Să privim lucrurile şi din alt punct de vedere.
Blocurile piramidale organizate pe trepte de evoluţie sunt iniţializate de popoarele care au ajuns la finalul evoluţiilor lor în zona a II-a şi se formează în trepte, începând de la grupul iniţializator, crescând cu câte un grup preluat din fiecare loc de oprire din călătoria lor. Blocurile piramidale care se formează din fraţii bazalilor grupurilor de mai sus pornesc cu toţii deodată, ei înşişi formând piramida spirituală de călătorie. Un astfel de bloc piramidal nu mai are nevoie de acomodare între grupurile sale, de aceea va avea foarte puţine opriri: doar corpurile vor fi schimbate, pentru ca spiritele să se obişnuiască treptat cu diminuările de vibraţie. Mai ales că, pe măsura diminuării vibraţiei, odată cu pătrunderea blocului în interiorul zonei I, diferenţele de manifestare dintre ele devin tot mai accentuate. Se vor confrunta cu conştientizarea cea mai grea pe care o pot suporta în această primă parte a călătoriei lor: privind puterea de a accepta schimbările pe care ele înseşi au nevoie să le facă: schimbarea treptată a atitudinii lor faţă de orice formă de viaţă, de fiinţă pe care o întâlnesc în calea lor. O schimbare a înţelegerii faţă de orice formă de manifestare a spiritelor pe care le vor întâlni în cale.
Dacă la nivele înalte de vibraţie diferenţele de manifestare dintre aceste grupuri nu sunt mari, cu cât vor traversa vremuri de trăire în vibraţii mai mici, cu atât diferenţele vor fi mai vizibile. Complexitatea corpurilor lor va fi din ce în ce mai mare, iar acest lucru le va ajuta să se descurce din ce în ce mai uşor. În schimb se vor confrunta cu aglomeraţii planetare uriaşe, formate din întrupaţi pe trepte de evoluţie foarte diferite, în câmpuri comune tuturor: de la stea, la planetă; apoi un biosistem planetar foarte bogat. Mediul social propriu, al întrupaţilor de acelaşi fel cu ei, va ajunge treptat din ce în ce mai complex, iar pentru ei - extrem de dezorientant în această primă experienţă a lor. În aceste condiţii, se vor confrunta cu o greutate din ce în ce mai mare de a se situa şi a rămâne la standarde de manifestare foarte ridicate. Vor ajunge în punctul terminus al călătoriei lor mergând pe urmele blocului piramidal care călătoreşte cu echilibraţii poporului lor - bazalii blocului piramidal după care, indirect, se vor ghida şi ei în învăţături, preluate de la bazali. Vor ajunge în momentul în care acest bloc, după care se vor orienta astfel mereu, îşi va încheia acomodările cu mediul planetar local şi cu rezidenţii, cu ajutătorii mai vechi ai rezidenţilor, pe care îi vor găsi pe planetă. Le este necesară orientarea după acomodarea bazalilor şi după integrarea modului lor propriu de învăţătură în modurile generale de manifestare din acest punct terminus, în care vor sta o perioadă lungă de timp.
Aici, în acest punct terminus al călătoriei, se vor întâlni cu cea mai mică vibraţie pe care o vor putea suporta în acest moment al evoluţiilor lor - punând la socoteală şi diminuarea vibraţiei medii planetare în perioada în care întreaga zona I a universului Fizic va suferi diminuări considerabile de vibraţie.
Aşadar, astfel de blocuri, care vor ajunge în punctul terminus al călătoriei lor în trepte, se înrudesc îndeaproape, chiar dacă sunt diferite modalităţile lor de percepţie a realităţii şi manifestările conform mediului şi reacţiilor lor interioare. Treptele spirituale ale blocurilor cu bazali deja au realizat mai multe astfel de călătorii regresive şi se află în faze foarte avansate ale subtilităţilor de înţelegere a modurilor complexe în care pot primi ajutor, învăţătură. Bazalii au deprins deja aceste diferenţe şi se străduiesc să le înţeleagă, să le accepte - chiar dacă le vine greu în acest prim moment de acest fel pe care îl trăiesc. Blocul grupurilor asimilate bazalilor se luptă din greu cu neputinţele de acceptare, de acomodare. Sosirea lor în punctul terminus se face întotdeauna în momentele planetare de vibraţie medie încă înaltă, folosind astfel corpuri care le ajută să-şi păstreze încă multe din posibilităţile lor înalte de manifestare, de conştientizare profundă a rolului lor de ajutători pentru rezidenţii locali. Toate acestea le ajută mult în propriile lor înţelegeri şi acomodări, după care imediat pot să se acomodeze după bazali şi să-şi completeze multe învăţături. Elanul lor este mare, căci ele ştiu acum bine că, în urma acestei prime călătorii, diferenţele între ele se vor estompa mult. Acest fel de estompare începe chiar prin puterea lor de conştientizare, apoi prin munca proprie, efortul lor spiritual concret, de a-şi estompa ele înseşi neîncrederile primirii de învăţături de la alte spirite, neputinţele actuale de a-şi schimba atitudinea chiar faţă de propria lor schimbare: către primirea şi oferirea de ajutor în orice condiţii, către ajutor oferit şi altora pentru supravieţuire, către iubire, sacrificiu, altruism.
Conştientizarea celor care îi despart de înţelegerea fraţilor mai mari sau mai mici, de înţelegerea rădăcinilor evoluţiilor de pretutindeni, îi va ajuta nu numai în munca proprie asupra lor înseşi, ca spirite evoluate, ci şi pentru a se sprijini reciproc, în evoluţia lor mai departe, în echilibru spiritual astfel obţinut.

sâmbătă, 9 ianuarie 2010

GRUPĂRI SPIRITUALE (3): GRUPĂRI SPIRITUALE ÎN BLOCURI PIRAMIDALE (3)

3. DETALII PRIVIND FORMAREA BLOCURILOR SPIRITUALE PIRAMIDALE ÎN TREPTE DE EVOLUŢIE
În linii mari, primele blocuri sunt formate pe baza treptelor de evoluţie, pornind de la cea mai avansată treaptă de evoluţie primară dintre treptele zonei a II-a a universului: adică din terminalul de evoluţie al zonei. Până acum am discutat despre grupurile care îşi încep evoluţiile în zona a II-a. Grupurile din terminal vor deveni iniţializatorii unui anumit tip de bloc de spirite care vor porni în următoarea călătorie regresivă către zona I a universului.
(Pentru studiu: Zonele Universului Fizic, la adresa:
http://bucuria-cunoasterii.blogspot.com/2009/05/zonele-universului-fizic_30.html )
În acea ultimă subzonă din zona a II-a, pe care o putem numi terminalul zonei a II-a, se formează de fapt „n” grupuri care au suficientă experienţă pentru a iniţializa o asemenea grupare de spirite, bloc de grupuri spirituale aflate pe diferite trepte de evoluţie, care să se ajute reciproc pe parcursul unui traseu lung, de lungă durată. Este o călătorie cu un punct terminus în care să se efectueze un ciclu lung de vieţi, cuprinzând cea mai mare parte din etapele care se pot derula în acel loc: etape pe care, în mod normal, le-ar putea derula rezidenţii de pe planeta respectivă, ajutaţi doar de către secundarii însoţitori în evoluţii ai propriului popor spiritual, alături de alte grupuri mai înaintate în evoluţiile primare: galacticii, despre care vom discuta separat. Dar toate spiritele trebuie să înveţe treptat să devină ajutători de nădejde, la rândul lor, iar o astfel de călătorie valorifică atitudinile de ajutător deja învăţate până în acel moment şi le oferă un drum evolutiv puternic în continuare, pentru dezvoltare în infinite direcţii şi aprofundări pe care le vor conştientiza pe acest drum. Călătoria are, aşadar, un astfel de punct terminus, în locul cu cea mai joasă vibraţie pe care toate grupurile componente o poate suporta fără oboseală şi fără ca manifestările pe care le vor avea să afecteze obişnuinţele căpătate în evoluţiile anterioare. În acest punct terminus se va desfăşura un ciclu întreg de vieţi, mult mai lung decât orice set de şederi pe care l-au petrecut în treptele (opririle) din călătoria până în punctul terminus şi înapoi, la reîntoarcerea acasă.
(Pentru studiu: Evoluţii progresive şi regresive, la adresa:
http://cristiana-blogulunuiomcuminte.blogspot.com/2009/12/sinteza-privind-diverse-stari_20.html )
Călătoriile regresive în bloc piramidal, care pornesc din terminalul zonei, sunt iniţializate de aceste grupuri spirituale, care finalizează evoluţiile lor primare individuale, pregătindu-se astfel de evoluţiile comune: planetă, stea şi galaxie. De aceea ele îşi valorifică toată experienţa pe care au acumulat-o, şi în plus primesc un volum impresionant de cunoaşteri din partea secundarilor ajutători ai poporului lor: secundarii care vor deveni însoţitori-coordonatori ai grupului şi ai blocului care se va forma. Vor fi ajutaţi în egală măsură de către secundarii însoţitori ai celorlalte grupuri care se vor ataşa iniţializatorilor, în fiecare treaptă a călătoriei lor. Iniţializatorii învaţă de fapt şi aplică imediat modul în care se organizează din timp o asemenea călătorie: cum să studieze profilul spiritual, profilul de manifestare al tuturor populaţiilor care li se potrivesc lor, în linii mari, îndrumaţi către ele de către secundarii care îi vor însoţi în călătorie. Din multe popoare, şi grupuri din popoarele potrivite, ei trebuie să aleagă în funcţie de felul în care se pot armoniza şi completa reciproc, în cursul unor perioade lungi de timp, în care să nu se obosească reciproc, ci să se ajute chiar şi atunci când au diferenţe mari de opinie.
După ce se vor orienta către un grup de popoare astfel alese, se va forma proiectul unui drum de călătorie, care va porni din locul de naştere a grupului iniţializator, apoi va efectua opriri în locurile de unde vor fi luate grupurile deja pregătite din timp, plecând mai departe, către acel punct terminus hotărât împreună cu ajutătorii de bloc.
Învaţă astfel şi cum să organizeze o astfel de călătorie, cum să evalueze acel punct terminus, după puterile comune ale întregului bloc, care va ajunge şi va trăi acolo o perioadă lungă de timp. Dar munca lor nu se încheie numai cu astfel de cunoaşteri.
Diverse grupuri iniţializatoare vor pleca către diverse puncte terminus din zona I, în acelaşi timp sau în alte perioade decât celelalte. Alte grupuri iniţializatoare vor porni din puncte diferite şi vor ajunge în acelaşi punct terminus de călătorie. Toate se organizează în funcţie de asemănările sau deosebirile cele mai importante ale popoarelor spirituale care sunt pregătite pentru o astfel de călătorie. Din popoarele alese să participe la călătoria propriului bloc, se va alege doar un grup: fiecare grup iniţializator va alege un anume grup din poporul spiritual care evoluează într-o anumită conjunctură stelară (de aceea unii numesc astfel popoarele: stelare, chiar daca nu fac parte din popoarele întrupate în steaua locală sau planetele locale; dar este bine să facem diferenţa, acum, pentru că ştim despre astfel de întrupări comune). Mai devreme sau mai târziu, în funcţie de finalizarea sarcinilor de destin ale popoarelor spirituale, toate popoarele vor face asemenea călătorii, ori de câte ori evoluţiile lor le cer o asemenea experienţă. Iar spiritele vor putea să conlucreze mult mai echilibrat în continuare, indiferent de etapa de evoluţie pe care se află în fiecare moment al evoluţiilor lor.
Spiritele din grupurile iniţializatoare sunt foarte experimentate, după cum vedem, având ca sarcină principală aprofundarea tuturor cunoaşterilor despre popoarele din întreaga zonă care evoluează în acelaşi timp cu ele, deşi în trepte diferite de evoluţie. Învaţă să aibă o privire de ansamblu asupra întregii zone, dar şi să pătrundă în particularităţile fiecărui popor spiritual: particularităţi de evoluţie şi de simţire personală, pornind de la particularitățile fiecărui grup în parte, în fiecare popor spiritual evoluant.
Iniţializatorii au lângă ei permanent, aşa cum spuneam, ajutătorii secundari care însoţesc evoluţiile poporului lor, în orice loc s-ar afla cu asemenea sarcini. La rândul lor secundarii ajutători în asemenea sarcini sunt ajutaţi de secundarii popoarelor din orice treaptă de evoluţie din întreaga zonă şi, prin intermediul entităţilor dimensionale ale Universului Fizic, sunt în legătură cu coordonatorii şi ajutătorii popoarelor din toate zonele universului, în special cele aflate pe ruta de călătorie pe care o vor parcurge, precum şi din punctul terminus, în care vor ajunge.
Şi nu este terminată: nici munca, nici cunoaşterea lor. Aşteaptă să se întoarcă spiritele care au plecat pentru prima oară într-o călătorie regresivă: în tranzit interzonal, şi aşteaptă să vadă cum se integrează ulterior în viaţa subzonelor lor. Aşteaptă în special să observe atent felul în care ele se orientează în extrapolarea cunoaşterilor acumulate la modul în care percep restul etapelor de evoluţie pe care ştiu bine acum că le vor parcurge în continuare: după felul în care se comportă la întoarcere cu populaţiile locale mai avansate decât ele. Căci este important să se observe felul în care se descurcă singure, cum acceptă în spaţiile şi la timpul potrivit ajutorul pe care îl pot primi de la alţii. Este un element deosebit de important pentru toţi membrii blocului, căci condiţiile destul de grele care vor fi întâmpinate pe parcursul călătoriei le va cere mult echilibru în pretenţiile lor.
Apoi fac alegerea bazalilor care se potrivesc cel mai bine grupurilor deja organizate până la nivelul bazalilor. Această alegere este deosebit de importantă, de cea mai mare importanţă pentru întreg blocul piramidal. Iar bazalii încep să înţeleagă acest lucru, în toată complexitatea lui.
Din înţelegerile celor cunoscute înainte, în timpul şi după terminarea primei lor călătorii regresive – aceea în tranzit interzonal, recent încheiată– îşi dau seama, printre altele, de două lucruri:
– că întreg blocul piramidal va considera rezidenţii de pe planetele pe care vor face staţionări, inclusiv cea fixată ca punct terminus, ca fiind cele mai importante fiinţe din călătoria lor, care acum este în curs de organizare;
– că în punctul terminus ei înşişi vor fi, pentru o perioadă destul de lungă de timp, pe o poziţie asemănătoare rezidenţilor, care se vor retrage din evoluţii în corp fizic atunci când vibraţiile planetare se vor diminua foarte mult. Vor rămâne astfel spiritele cu cea mai puţină experienţă dintre grupurile planetare de felul evoluţiilor lor, iar acest lucru este cel care le va determina înţelegerea tuturor neputinţelor lor din acest moment. Şi exact acest lucru doreşte toată lumea să cunoască, pentru a merge mai departe, corectându-şi evoluţiile.
Este un fel de eveniment spiritual pe care îl cunosc vag, din cele cunoscute în cursul evoluţiilor proprii trecute, ca rezidenţi
Dar ştiu bine că vor fi ajutaţi de toţi ceilalţi tovarăşi de drum, şi consideraţi ca şi copiii lor, ca şi în trecut: cei cărora li se va oferi toată consideraţia, toată atenţia, în orice situaţii ar trăi.
Ştiu bine că trăirile lor vor fi foarte diferite de la o valoare la alta a vibraţiei planetare. Atunci când condiţiile de trai ale tuturor populaţiilor vor fi bune, toate blocurile piramidale ajunse pe planetă se vor preocupa de învăţături oferite rezidenţilor adevăraţi, atâta timp cât aceştia se vor întrupa. Îi vor învăţa tot ceea ce ştiu, din tot sufletul, având infinită grijă de ei.
Dar atunci când va veni vremea când nu vor mai putea trăi uşor, în timpurile care se vor schimba mult, rezidenţii nu se vor mai întrupa, şi bazalii vor şti că în acel moment va începe timpul de cea mai mare greutate şi pentru ei.
Şi nu numai atât.

vineri, 8 ianuarie 2010

GRUPĂRI SPIRITUALE (3): GRUPĂRI SPIRITUALE ÎN BLOCURI PIRAMIDALE (2)

2. DETALII PRIVIND ORGANIZAREA BLOCURILOR SPIRITUALE PIRAMIDALE CARE EVOLUEAZĂ ÎN PREZENT PE PĂMÂNT
Spuneam în studiul precedent că spiritele care au efectuat prima lor călătorie regresivă – călătorie spirituală în tranzit interzonal – încep să înţeleagă rostul formării blocurilor piramidale în care vor efectua următoarea lor călătorie regresivă.
O asemenea călătorie însă nu are loc imediat, mai spuneam, ci după o perioadă de timp destul de lungă, în care spiritele vor face întrupări necesare acomodării cu cele înţelese în călătoria lor anterioară. Abia după ce vor arăta felul în care acţionează conform conştientizării celor trăite în călătorie, în mijlocul popoarelor spirituale ale subzonei lor de evoluţie, cei care iniţializează următoarea călătorie regresivă – pentru cei mai evoluaţi: următoarea lor călătorie în bloc piramidal – vor şti unde să-i integreze în blocurile pe care le vor crea în viitor.
Şi astfel spiritele care vor face pentru prima dată în viaţa lor o astfel de călătorie află multe amănunte despre locul lor în formarea unui astfel de bloc piramidal. Ştiu acum că vor forma baza (ultima treaptă) a acestor blocuri piramidale: baza unei piramide a evoluţiilor din toată zona a II-a, un blocul piramidal care va porni către zona I, cu cea mai joasă vibraţie a Universului Fizic. Sunt contactaţi treptat de către iniţializatorii blocurilor, fie ei semeni cu doar mai multă experienţă, fie secundarii ajutători cu care s-au obişnuit în poporul lor să trăiască de mult timp. Vor înţelege că fiecare organizare va avea anumite norme după care grupurile lor vor fi alese să participe la formarea unor astfel de blocuri spirituale de călătorie. Şi astfel fiecare grup va pleca cu blocul piramidal cu care se poate armoniza cel mai bine:
– ori un singur grup din poporul lor: în cazul grupului celor mai echilibraţi, care învaţă cel mai uşor acceptând de la toată lumea din jurul lor învăţături pentru orice situaţie cu care se confruntă. Echilibrul constă în mai multe aspecte, nu numai faptul că acceptă ajutorul altora: învaţă repede, atenţi, de la oricine, dar au încredere şi în forţele şi experienţa lor, precum şi în experienţa altora, chiar dacă nu se apropie prea mult de modul lor de a vedea problemele; se orientează repede după cum ajutătorii lor pot ajunge la rezultatul scontat, aplică cu grijă şi multă seriozitate, ţinând cont şi de ceilalţi membrii ai comunităţii lor. Dovedesc astfel calităţi reale de ajutători chiar din timpul evoluţiilor lor desfăşurate până în acel moment, de aceea se vor armoniza repede şi fără multe necesităţi de recalibrare a atitudinii lor, cu celelalte grupuri din blocul de călătorie;
– ori într-o formaţiune de astfel de grupuri din acelaşi popor spiritual, după cum sunt spiritele obişnuite să se descurce mai bine în viaţa curentă: nu acceptă multe învăţături, dar se orientează după felul în care celelalte grupuri de fraţi din poporul lor (nu din alte popoare) se descurcă sau nu în situaţiile cu care se confruntă, alegându-şi singuri calea, după experienţa proprie. Nu este o cale uşoară, mai ales la începutul evoluţiilor, şi mai ales nu este uşor pentru astfel de spirite să se lupte cu neîncrederea: şi în forţele lor, şi în experienţa altora. Se luptă cu neîncrederea şi cu dispreţul la adresa propriilor lor persoane, chiar mai mult la adresa celor din jurul lor, chiar dacă atitudinea lor agresivă, pe care s-au bazat mult în evoluţiile anterioare, pare că s-a estompat de mult. Doar că acea călătorie pe care tocmai au realizat-o le-a scos la suprafaţă în primul rând acest aspect care, conştientizează acum, devine pregnant la nivele foarte joase de vibraţie. Dar sunt doritori să-şi regleze atitudinile, comportamentele, să exerseze cât pot ei mai mult orice fel de creaţie materială: ei iubesc mult formele de creaţie mentală – în detrimentul constatat al creaţiei materiale manuale. Iar generaţiile de evoluanţi care vor veni după ei vor avea multă nevoie de ajutători care să le fie aproape: şi ei ştiu bine că generaţiile de ajutători pe care îi aşteaptă „cei mici” sunt ei… Şi nu vor să-i dezamăgească, aşa cum au văzut destul de multe grupuri în vieţile lor trecute.
Organizările se petrec mai devreme sau mai târziu, după cum se aşteaptă consolidările celor care se pregătesc pentru prima lor călătorie de acest fel. Blocurile se vor forma şi vor porni la drum în timpuri diferite, după cum ele înseşi sunt formate, organizate în mod diferit.
Privind în continuare lucrurile prin ochii celor care vor participa pentru prima oară la o astfel de călătorie, ei vor şti că vor forma ultimul grup care va fi preluat de blocul deja format, venit din terminalul zonei lor. Ştiu că vor fi bazalii acestor blocuri: ultimii astfel preluaţi – dar cei asupra cărora se vor afla ochii tuturor celorlalte grupuri din blocul de călătorie: cei dintâi, în atenţia tuturor. Şi nu numai în atenţia restului grupurilor partenere de călătorie, după cum deja se obişnuiesc din timp cu această idee, ci şi în atenţia încordată a propriilor lor fraţi, grupurile care nu se pot acomoda cu altele de evoluţie superioară, cum spuneam mai sus, şi vor forma alte blocuri piramidale, venind în urma lor. Aceste grupuri din urmă nu suportă decât pe fraţii lor, de aceea se vor orienta pe cât le va fi lor posibil după ei. Iar aceştia din urmă se vor orienta permanent după grupurile superioare din propriile lor blocuri, cu care se vor armoniza chiar din parcursul călătoriei lor, apoi din vieţile de început pe care le vor avea în punctul terminus al călătoriei (în cazul nostru: Pământul).
Abia după ce fraţii lor din blocurile formate în trepte de evoluţie se vor acomoda complet în punctul terminus al călătoriei, atunci vor porni la drum şi celelalte grupuri din poporul bazalilor: organizaţi astfel încât să poată să se ajute prin apropiere de manifestare, dar situându-se la distanţe din ce în ce mai mari de linia de echilibru a bazalilor.
În continuare ne vom exprima în mod general cu denumirea de bazali şi cu denumirea de grupuri asimilate bazalilor.
Atrag atenţia aici asupra faptului că vom discuta în linii foarte generale doar formarea acestor două tipuri de blocuri piramidale: tipurile care sunt reprezentate acum de spiritele întrupate pe Pământ. Dacă studiile vor necesita detalierea alor cazuri, o vom face la timpul potrivit.
Cele două tipuri de populaţii spirituale le vom numi în istoria omenirii: atlanţi şi post-atlanţi. Primele blocuri care au sosit pe Pământ s-au întrupat pe teritoriile continentului numit în străvechimi Atlan (cunoscut azi şi sub numele de Atlantis sau Atlantida): care cuprindea teritoriul compact (întreg, nefragmentat) format din America de Nord şi Europa, până la regiunea munţilor Urali de astăzi. Numele este generat de sunetul mediu al pământurilor din aceste regiuni, care se estompează dincolo de Urali, unde începe alt sunet, despre care vom mai vorbi: Cian.
Pe Pământ au sosit treptat mai multe blocuri piramidale în trepte de evoluţie, care au format populaţiile atlante: pornite din puncte diferite ale terminalului zonei a II-a, au mers pe căi diferite în călătoriile lor şi au ajuns în timpuri diferite pe Pământ, chiar dacă nu la distanţe mari în timp, unele de altele.
Abia după ce aceste populaţii spirituale s-au acomodat complet cu condiţiile terestre şi cu populaţiile rezidente – întrupate pe continentul Cian: Asia de azi – au sosit şi ultimele blocuri piramidale, blocuri formate pe baza celui de-al doilea principiu, al depărtării de linia de echilibru a bazalilor atlanţi: îi vom denumi post-atlanţi (cei sosiţi după atlanţi) despre care am discutat mai sus.