Indoiti-va de tot ceea ce scriu, pentru ca voi insiva sa cautati si sa aflati cu propriile voastre puteri pe care, cu siguranta, le aveti!..


miercuri, 13 ianuarie 2010

GRUPĂRI SPIRITUALE (3): GRUPĂRI SPIRITUALE ÎN BLOCURI PIRAMIDALE (4)

4. DETALII PRIVIND FORMAREA ALTOR BLOCURI PIRAMIDALE
Ceea ce mai ştiu aceşti bazali este faptul că ei sunt parte a grupurilor cele mai echilibrate din popoarele lor spirituale. Şi mai ştiu că restul grupurilor se orientează în mod curent după felul în care ei, echilibraţii, care ştiu, acceptă să primească orice fel de ajutor, primesc repede schimbările, pricep repede şi aplică fără teamă, orientându-se cu toată experien?a lor în orice lucru ar avea de făcut.
Bazalii îşi cunosc bine şi grupurile de fraţi din poporul lor spiritual, cunosc în linii mari şi alte grupuri de aceeaşi evoluţie, dar cu alte înclinaţii proprii. Le acceptă dezechilibrele, pentru că le înţeleg pe cele ale fraţilor lor şi acceptă să le ofere din experienţa lor - în măsura în care acceptă experien?a lor. Chiar dacă de multe ori nu s-au înţeles, treptat au putut să conlucreze, să trăiască împreună în lumea aceasta largă, uriaşă, pe care o descopereau mereu ca fiind cea care îi aştepta mereu, mai frumoasă, mai bogată, mai primitoare.
Acum, în mijlocul organizărilor pe care ajung să le trăiască, toate popoarele care ajung în această situaţie, toate grupurile care formează aceste popoare ştiu că echilibraţii vor pleca primii, cu blocurile piramidale care se formează din terminalul zonei lor. Cei mai echilibraţi ştiu că vor fi bazalii acestor blocuri piramidale, ştiu bine că relaţiile dintre bazali şi celelalte grupuri, cu trepte superioare de evoluţie sunt mai armonioase, mai calme şi atente, căci bazalii acceptă - chiar dacă încă nu pe deplin - să trăiască în raporturi mai line cu cei mai experimentaţi decât ei, acceptând să-şi schimbe atitudinile după cum văd că procedează ceilalţi din blocul propriu. Ştiu, în concluzie, că au puterea de a primi rapid învăţături de la orice superiori ai lor şi să le ofere apoi fraţilor lor, atunci când vor avea nevoie.
Tocmai de aceea se formează de-a lungul evoluţiilor grupuri în cadrul popoarelor spirituale, pentru ca fiecare spirit să ştie bine în ce raport se află, conştientizat treptat, faţă de fraţii cu care îşi derulează învăţăturile. În acest fel îşi înţeleg raporturile de colaborare, de schimb de experienţă, după care treptat vor extinde asemenea raporturi către grupurile de acelaşi fel sau feluri diferite din alte popoare spirituale: de aceeaşi evoluţie, apoi de evoluţii diferite, cu care se obişnuiesc să interfereze.
Toate grupurile unui popor spiritual ştiu astfel bine că vor pleca, mai devreme sau mai târziu, după plecarea grupului cel mai echilibrat dintre ele. Deşi au de mult conştiinţa propriilor lor neputinţe, pe care în evoluţiile lor au încercat întotdeauna să şi le învingă, acum - între aceste ultime două feluri noi de călătorii pe care le fac - toate grupurile capătă în mod clar, pentru prima dată, dimensiune a reală a acestor neputinţe. Dar ceea ce le linişteşte mai mult decât orice este faptul că există, se derulează pentru orice spirit învăţăturile necesare pentru învingerea tuturor, rând pe rând. Din acest moment, până la finalizarea evoluţiilor primare (şi în continuare - dar pe alte nivele) toate spiritele se preocupă în mod constant de învingerea tuturor înclinaţiilor de respingere, cu neîncredere şi dispreţ, a învăţăturilor pe care le-ar putea primi de oriunde, permanent, în orice conjuncturi ale evoluţiilor lor.
Greutatea cea mai mare este pentru primari în regiunile de vibraţie foarte joasă, dar rădăcinile manifestărilor lor le vor regăsi şi la vibraţii mai înalte, unde se pot consolida proiecţiile estompării acestor „rădăcini", precum şi manifestări care pot întări latura, aspectul lor pozitiv. La frecvenţe mai mici estompările vor apare prin înclinaţii către aspectele pozitive ale manifestării agresive care s-a manifestat în trecut.
Deocamdată, ceea ce este foarte important în acest moment este faptul că se va forma, şi se va consolida, imaginea clară, conştientă, a felului în care se distanţează fiecare grup, în propriul lor popor spiritual, de linia de echilibru a poporului. Capacitatea de a primi, de a accepta învăţătură, de a primi propriile schimbări necesare acomodării cu orice situaţie de trai, este cea mai importantă trăsătură din manifestările spiritelor de pretutindeni. Toate celelalte capacităţi de manifestare se vor împleti, şi modela în funcţie de ea. Abaterea de la o anumită linie de echilibru în acest sens va forma strategii proprii de manifestare, care vor alcătui întotdeauna linii de apropiere sau depărtare de semeni, de coordonatori şi de învăţătorii lor - de fapt faţă de orice formă de viaţă din toate lumile universurilor.
Pe de altă parte, în funcţie de poziţia de acest fel în propriul popor spiritual, grupurile rămase acasă după plecarea bazalilor vor forma, în această primă călătorie a lor, alte feluri de blocuri piramidale de călătorie. Ceea ce stă la baza unor astfel de formaţiuni este înclinaţia lor de a învăţa în special doar de la fraţii lor spirituali, din acelaşi popor spiritual, decât de la alte spirite, chiar dacă acestea din urmă au experienţă mai mare. Mai cu seamă la nivele joase de vibraţie, unde frica şi agresivitatea predomină, nivele la care spiritele îşi recunosc cu greu - sau de loc - ajutătorii lor consacraţi.
Se formează blocuri piramidale de un fel mai special, după ce grupul cel mai echilibrat a plecat cu unul dintre blocurile piramidale din terminalul zonei lor.
Vârful piramidei spirituale care va pleca şi ea în curând, pe urmele celui dintâi bloc, cu fraţii lor pe post de grup bazal, este format din următoarele grupuri spirituale, în ordinea echilibrului lor spiritual, după grupul echilibraţilor care au plecat deja.
Fiecare popor în parte care a dat un grup bazal blocurilor piramidale plecate se organizează în acest fel de bloc spiritual de tip special. Grupurile se vor ajuta unul pe celălalt, în funcţie de raportul de apropiere între ele: de la cel mai refractar - dar lucrător, chiar dacă cu inerţii mari de folosire numai a celor ştiute anterior - către grupul de echilibru şi apoi către cel mai leneş. Dar grupul cel mai echilibrat dintre cele rămase încă acasă nu va fi pe post de grup iniţializator pentru astfel de bloc piramidal: organizarea, coordonarea şi ajutorarea acestui bloc piramidal - şi a tuturor celor care se vor forma astfel - sunt realizate de către secundarii însoţitori ai poporului spiritual. Secundarii tuturor popoarelor care vor pleca spre zona I în această perioadă vor conlucra pentru organizarea întregii derulări a călătoriei, în strânsă legătură cu secundarii însoţitori ai blocurilor piramidale organizate pe trepte de evoluţie, porniţi deja în călătorie.
Să privim lucrurile şi din alt punct de vedere.
Blocurile piramidale organizate pe trepte de evoluţie sunt iniţializate de popoarele care au ajuns la finalul evoluţiilor lor în zona a II-a şi se formează în trepte, începând de la grupul iniţializator, crescând cu câte un grup preluat din fiecare loc de oprire din călătoria lor. Blocurile piramidale care se formează din fraţii bazalilor grupurilor de mai sus pornesc cu toţii deodată, ei înşişi formând piramida spirituală de călătorie. Un astfel de bloc piramidal nu mai are nevoie de acomodare între grupurile sale, de aceea va avea foarte puţine opriri: doar corpurile vor fi schimbate, pentru ca spiritele să se obişnuiască treptat cu diminuările de vibraţie. Mai ales că, pe măsura diminuării vibraţiei, odată cu pătrunderea blocului în interiorul zonei I, diferenţele de manifestare dintre ele devin tot mai accentuate. Se vor confrunta cu conştientizarea cea mai grea pe care o pot suporta în această primă parte a călătoriei lor: privind puterea de a accepta schimbările pe care ele înseşi au nevoie să le facă: schimbarea treptată a atitudinii lor faţă de orice formă de viaţă, de fiinţă pe care o întâlnesc în calea lor. O schimbare a înţelegerii faţă de orice formă de manifestare a spiritelor pe care le vor întâlni în cale.
Dacă la nivele înalte de vibraţie diferenţele de manifestare dintre aceste grupuri nu sunt mari, cu cât vor traversa vremuri de trăire în vibraţii mai mici, cu atât diferenţele vor fi mai vizibile. Complexitatea corpurilor lor va fi din ce în ce mai mare, iar acest lucru le va ajuta să se descurce din ce în ce mai uşor. În schimb se vor confrunta cu aglomeraţii planetare uriaşe, formate din întrupaţi pe trepte de evoluţie foarte diferite, în câmpuri comune tuturor: de la stea, la planetă; apoi un biosistem planetar foarte bogat. Mediul social propriu, al întrupaţilor de acelaşi fel cu ei, va ajunge treptat din ce în ce mai complex, iar pentru ei - extrem de dezorientant în această primă experienţă a lor. În aceste condiţii, se vor confrunta cu o greutate din ce în ce mai mare de a se situa şi a rămâne la standarde de manifestare foarte ridicate. Vor ajunge în punctul terminus al călătoriei lor mergând pe urmele blocului piramidal care călătoreşte cu echilibraţii poporului lor - bazalii blocului piramidal după care, indirect, se vor ghida şi ei în învăţături, preluate de la bazali. Vor ajunge în momentul în care acest bloc, după care se vor orienta astfel mereu, îşi va încheia acomodările cu mediul planetar local şi cu rezidenţii, cu ajutătorii mai vechi ai rezidenţilor, pe care îi vor găsi pe planetă. Le este necesară orientarea după acomodarea bazalilor şi după integrarea modului lor propriu de învăţătură în modurile generale de manifestare din acest punct terminus, în care vor sta o perioadă lungă de timp.
Aici, în acest punct terminus al călătoriei, se vor întâlni cu cea mai mică vibraţie pe care o vor putea suporta în acest moment al evoluţiilor lor - punând la socoteală şi diminuarea vibraţiei medii planetare în perioada în care întreaga zona I a universului Fizic va suferi diminuări considerabile de vibraţie.
Aşadar, astfel de blocuri, care vor ajunge în punctul terminus al călătoriei lor în trepte, se înrudesc îndeaproape, chiar dacă sunt diferite modalităţile lor de percepţie a realităţii şi manifestările conform mediului şi reacţiilor lor interioare. Treptele spirituale ale blocurilor cu bazali deja au realizat mai multe astfel de călătorii regresive şi se află în faze foarte avansate ale subtilităţilor de înţelegere a modurilor complexe în care pot primi ajutor, învăţătură. Bazalii au deprins deja aceste diferenţe şi se străduiesc să le înţeleagă, să le accepte - chiar dacă le vine greu în acest prim moment de acest fel pe care îl trăiesc. Blocul grupurilor asimilate bazalilor se luptă din greu cu neputinţele de acceptare, de acomodare. Sosirea lor în punctul terminus se face întotdeauna în momentele planetare de vibraţie medie încă înaltă, folosind astfel corpuri care le ajută să-şi păstreze încă multe din posibilităţile lor înalte de manifestare, de conştientizare profundă a rolului lor de ajutători pentru rezidenţii locali. Toate acestea le ajută mult în propriile lor înţelegeri şi acomodări, după care imediat pot să se acomodeze după bazali şi să-şi completeze multe învăţături. Elanul lor este mare, căci ele ştiu acum bine că, în urma acestei prime călătorii, diferenţele între ele se vor estompa mult. Acest fel de estompare începe chiar prin puterea lor de conştientizare, apoi prin munca proprie, efortul lor spiritual concret, de a-şi estompa ele înseşi neîncrederile primirii de învăţături de la alte spirite, neputinţele actuale de a-şi schimba atitudinea chiar faţă de propria lor schimbare: către primirea şi oferirea de ajutor în orice condiţii, către ajutor oferit şi altora pentru supravieţuire, către iubire, sacrificiu, altruism.
Conştientizarea celor care îi despart de înţelegerea fraţilor mai mari sau mai mici, de înţelegerea rădăcinilor evoluţiilor de pretutindeni, îi va ajuta nu numai în munca proprie asupra lor înseşi, ca spirite evoluate, ci şi pentru a se sprijini reciproc, în evoluţia lor mai departe, în echilibru spiritual astfel obţinut.

6 comentarii:

Dan Ioanitescu spunea...

Clar! :)

Elena spunea...

La multi ani din nou ,draga mea Cristiana! Sa ai parte de tot binele din lume!!!

Cristiana spunea...

La multi ani si tie, Elena, scumpa mea !! Multumesc din toata inima !!

liana spunea...

interesant

andreiraduM spunea...

:))
Sarut'mana, Cristiana.
Nu am mai trecut pe la tine de o vesnicie.
Cum a spus si Bunul: CLAR!

As mai adauga si ca sunt blocuri conice si concentrice care se razboiesc cu astea piramidale, dar nu m-ar crede nimeni... asa ca nu mai spun.
Las la portita... dalii.
Si la multi ani cu sanatate, bucurie si iubire!

Cristina C spunea...

Salut!
Ai un blog interesant. Te astept pe la mine http://filmandotherstories.blogspot.se/.
Un an nou fericit iti doresc!