Indoiti-va de tot ceea ce scriu, pentru ca voi insiva sa cautati si sa aflati cu propriile voastre puteri pe care, cu siguranta, le aveti!..


sâmbătă, 9 ianuarie 2010

GRUPĂRI SPIRITUALE (3): GRUPĂRI SPIRITUALE ÎN BLOCURI PIRAMIDALE (3)

3. DETALII PRIVIND FORMAREA BLOCURILOR SPIRITUALE PIRAMIDALE ÎN TREPTE DE EVOLUŢIE
În linii mari, primele blocuri sunt formate pe baza treptelor de evoluţie, pornind de la cea mai avansată treaptă de evoluţie primară dintre treptele zonei a II-a a universului: adică din terminalul de evoluţie al zonei. Până acum am discutat despre grupurile care îşi încep evoluţiile în zona a II-a. Grupurile din terminal vor deveni iniţializatorii unui anumit tip de bloc de spirite care vor porni în următoarea călătorie regresivă către zona I a universului.
(Pentru studiu: Zonele Universului Fizic, la adresa:
http://bucuria-cunoasterii.blogspot.com/2009/05/zonele-universului-fizic_30.html )
În acea ultimă subzonă din zona a II-a, pe care o putem numi terminalul zonei a II-a, se formează de fapt „n” grupuri care au suficientă experienţă pentru a iniţializa o asemenea grupare de spirite, bloc de grupuri spirituale aflate pe diferite trepte de evoluţie, care să se ajute reciproc pe parcursul unui traseu lung, de lungă durată. Este o călătorie cu un punct terminus în care să se efectueze un ciclu lung de vieţi, cuprinzând cea mai mare parte din etapele care se pot derula în acel loc: etape pe care, în mod normal, le-ar putea derula rezidenţii de pe planeta respectivă, ajutaţi doar de către secundarii însoţitori în evoluţii ai propriului popor spiritual, alături de alte grupuri mai înaintate în evoluţiile primare: galacticii, despre care vom discuta separat. Dar toate spiritele trebuie să înveţe treptat să devină ajutători de nădejde, la rândul lor, iar o astfel de călătorie valorifică atitudinile de ajutător deja învăţate până în acel moment şi le oferă un drum evolutiv puternic în continuare, pentru dezvoltare în infinite direcţii şi aprofundări pe care le vor conştientiza pe acest drum. Călătoria are, aşadar, un astfel de punct terminus, în locul cu cea mai joasă vibraţie pe care toate grupurile componente o poate suporta fără oboseală şi fără ca manifestările pe care le vor avea să afecteze obişnuinţele căpătate în evoluţiile anterioare. În acest punct terminus se va desfăşura un ciclu întreg de vieţi, mult mai lung decât orice set de şederi pe care l-au petrecut în treptele (opririle) din călătoria până în punctul terminus şi înapoi, la reîntoarcerea acasă.
(Pentru studiu: Evoluţii progresive şi regresive, la adresa:
http://cristiana-blogulunuiomcuminte.blogspot.com/2009/12/sinteza-privind-diverse-stari_20.html )
Călătoriile regresive în bloc piramidal, care pornesc din terminalul zonei, sunt iniţializate de aceste grupuri spirituale, care finalizează evoluţiile lor primare individuale, pregătindu-se astfel de evoluţiile comune: planetă, stea şi galaxie. De aceea ele îşi valorifică toată experienţa pe care au acumulat-o, şi în plus primesc un volum impresionant de cunoaşteri din partea secundarilor ajutători ai poporului lor: secundarii care vor deveni însoţitori-coordonatori ai grupului şi ai blocului care se va forma. Vor fi ajutaţi în egală măsură de către secundarii însoţitori ai celorlalte grupuri care se vor ataşa iniţializatorilor, în fiecare treaptă a călătoriei lor. Iniţializatorii învaţă de fapt şi aplică imediat modul în care se organizează din timp o asemenea călătorie: cum să studieze profilul spiritual, profilul de manifestare al tuturor populaţiilor care li se potrivesc lor, în linii mari, îndrumaţi către ele de către secundarii care îi vor însoţi în călătorie. Din multe popoare, şi grupuri din popoarele potrivite, ei trebuie să aleagă în funcţie de felul în care se pot armoniza şi completa reciproc, în cursul unor perioade lungi de timp, în care să nu se obosească reciproc, ci să se ajute chiar şi atunci când au diferenţe mari de opinie.
După ce se vor orienta către un grup de popoare astfel alese, se va forma proiectul unui drum de călătorie, care va porni din locul de naştere a grupului iniţializator, apoi va efectua opriri în locurile de unde vor fi luate grupurile deja pregătite din timp, plecând mai departe, către acel punct terminus hotărât împreună cu ajutătorii de bloc.
Învaţă astfel şi cum să organizeze o astfel de călătorie, cum să evalueze acel punct terminus, după puterile comune ale întregului bloc, care va ajunge şi va trăi acolo o perioadă lungă de timp. Dar munca lor nu se încheie numai cu astfel de cunoaşteri.
Diverse grupuri iniţializatoare vor pleca către diverse puncte terminus din zona I, în acelaşi timp sau în alte perioade decât celelalte. Alte grupuri iniţializatoare vor porni din puncte diferite şi vor ajunge în acelaşi punct terminus de călătorie. Toate se organizează în funcţie de asemănările sau deosebirile cele mai importante ale popoarelor spirituale care sunt pregătite pentru o astfel de călătorie. Din popoarele alese să participe la călătoria propriului bloc, se va alege doar un grup: fiecare grup iniţializator va alege un anume grup din poporul spiritual care evoluează într-o anumită conjunctură stelară (de aceea unii numesc astfel popoarele: stelare, chiar daca nu fac parte din popoarele întrupate în steaua locală sau planetele locale; dar este bine să facem diferenţa, acum, pentru că ştim despre astfel de întrupări comune). Mai devreme sau mai târziu, în funcţie de finalizarea sarcinilor de destin ale popoarelor spirituale, toate popoarele vor face asemenea călătorii, ori de câte ori evoluţiile lor le cer o asemenea experienţă. Iar spiritele vor putea să conlucreze mult mai echilibrat în continuare, indiferent de etapa de evoluţie pe care se află în fiecare moment al evoluţiilor lor.
Spiritele din grupurile iniţializatoare sunt foarte experimentate, după cum vedem, având ca sarcină principală aprofundarea tuturor cunoaşterilor despre popoarele din întreaga zonă care evoluează în acelaşi timp cu ele, deşi în trepte diferite de evoluţie. Învaţă să aibă o privire de ansamblu asupra întregii zone, dar şi să pătrundă în particularităţile fiecărui popor spiritual: particularităţi de evoluţie şi de simţire personală, pornind de la particularitățile fiecărui grup în parte, în fiecare popor spiritual evoluant.
Iniţializatorii au lângă ei permanent, aşa cum spuneam, ajutătorii secundari care însoţesc evoluţiile poporului lor, în orice loc s-ar afla cu asemenea sarcini. La rândul lor secundarii ajutători în asemenea sarcini sunt ajutaţi de secundarii popoarelor din orice treaptă de evoluţie din întreaga zonă şi, prin intermediul entităţilor dimensionale ale Universului Fizic, sunt în legătură cu coordonatorii şi ajutătorii popoarelor din toate zonele universului, în special cele aflate pe ruta de călătorie pe care o vor parcurge, precum şi din punctul terminus, în care vor ajunge.
Şi nu este terminată: nici munca, nici cunoaşterea lor. Aşteaptă să se întoarcă spiritele care au plecat pentru prima oară într-o călătorie regresivă: în tranzit interzonal, şi aşteaptă să vadă cum se integrează ulterior în viaţa subzonelor lor. Aşteaptă în special să observe atent felul în care ele se orientează în extrapolarea cunoaşterilor acumulate la modul în care percep restul etapelor de evoluţie pe care ştiu bine acum că le vor parcurge în continuare: după felul în care se comportă la întoarcere cu populaţiile locale mai avansate decât ele. Căci este important să se observe felul în care se descurcă singure, cum acceptă în spaţiile şi la timpul potrivit ajutorul pe care îl pot primi de la alţii. Este un element deosebit de important pentru toţi membrii blocului, căci condiţiile destul de grele care vor fi întâmpinate pe parcursul călătoriei le va cere mult echilibru în pretenţiile lor.
Apoi fac alegerea bazalilor care se potrivesc cel mai bine grupurilor deja organizate până la nivelul bazalilor. Această alegere este deosebit de importantă, de cea mai mare importanţă pentru întreg blocul piramidal. Iar bazalii încep să înţeleagă acest lucru, în toată complexitatea lui.
Din înţelegerile celor cunoscute înainte, în timpul şi după terminarea primei lor călătorii regresive – aceea în tranzit interzonal, recent încheiată– îşi dau seama, printre altele, de două lucruri:
– că întreg blocul piramidal va considera rezidenţii de pe planetele pe care vor face staţionări, inclusiv cea fixată ca punct terminus, ca fiind cele mai importante fiinţe din călătoria lor, care acum este în curs de organizare;
– că în punctul terminus ei înşişi vor fi, pentru o perioadă destul de lungă de timp, pe o poziţie asemănătoare rezidenţilor, care se vor retrage din evoluţii în corp fizic atunci când vibraţiile planetare se vor diminua foarte mult. Vor rămâne astfel spiritele cu cea mai puţină experienţă dintre grupurile planetare de felul evoluţiilor lor, iar acest lucru este cel care le va determina înţelegerea tuturor neputinţelor lor din acest moment. Şi exact acest lucru doreşte toată lumea să cunoască, pentru a merge mai departe, corectându-şi evoluţiile.
Este un fel de eveniment spiritual pe care îl cunosc vag, din cele cunoscute în cursul evoluţiilor proprii trecute, ca rezidenţi
Dar ştiu bine că vor fi ajutaţi de toţi ceilalţi tovarăşi de drum, şi consideraţi ca şi copiii lor, ca şi în trecut: cei cărora li se va oferi toată consideraţia, toată atenţia, în orice situaţii ar trăi.
Ştiu bine că trăirile lor vor fi foarte diferite de la o valoare la alta a vibraţiei planetare. Atunci când condiţiile de trai ale tuturor populaţiilor vor fi bune, toate blocurile piramidale ajunse pe planetă se vor preocupa de învăţături oferite rezidenţilor adevăraţi, atâta timp cât aceştia se vor întrupa. Îi vor învăţa tot ceea ce ştiu, din tot sufletul, având infinită grijă de ei.
Dar atunci când va veni vremea când nu vor mai putea trăi uşor, în timpurile care se vor schimba mult, rezidenţii nu se vor mai întrupa, şi bazalii vor şti că în acel moment va începe timpul de cea mai mare greutate şi pentru ei.
Şi nu numai atât.

Niciun comentariu: