Indoiti-va de tot ceea ce scriu, pentru ca voi insiva sa cautati si sa aflati cu propriile voastre puteri pe care, cu siguranta, le aveti!..


joi, 31 decembrie 2009

GRUPĂRI SPIRITUALE (3): Grupări spirituale în blocuri piramidale (1)

1. Înţelegeri ale spiritelor privind necesitatea călătoriilor regresive complexe: călătorii spirituale în blocuri piramidale
Despre asemenea blocuri spirituale discutăm pe larg datorită faptului că majoritatea populaţiilor umane pe care le cunoaştem azi este constituită din asemenea blocuri piramidale. Discutând despre ele – discutăm despre rădăcinile noastre spirituale şi vom studia în viitor istoria umanităţii prin unghiul de vedere al diverselor grupuri spirituale pe care încercăm să le înţelegem acum.
Formarea blocurilor spirituale piramidale este un lucru înţeles bine de către spiritele revenite din prima lor călătorie regresivă în tranzit interzonal.
(Pentru studiu: Grupări spirituale (2): în detaliu pct.3: Călătorii spirituale în tranzit interzonal, la adresa:
http://bucuria-cunoasterii.blogspot.com/2009/12/grupari-spirituale-2-grupuri-spirituale.html )
Impresiile formate în această primă călătorie interzonală sunt şi puternice – pe de o parte – dar şi pline de înţelegeri ale factorilor care au concurat la necesităţi de tot felul, de-a lungul călătoriei. Dintre aceştia, cei care au concurat la protecţia lor, în această formă de călătorie, sunt foarte importanţi pentru întreaga lor viaţă, acasă sau în viitoarele călătorii pe care le vor face. Au înţeles că sunt protejaţi pentru ca oboseala şi munca în preajma altor grupuri să nu le taie avântul de a mai face astfel de călătorii, care le formează – printre altele – cunoaşteri despre existenţa multor alte grupări aflate în călătorie. Să nu le taie avântul, dar să le formeze curiozitatea de a le cunoaște, de a le accepta şi înţelege. Iar la întoarcere acasă, să trăiască lejer în compania unor grupuri asemănătoare, aflate în propria lor zonă: să le poată înţelege şi mai bine, şi mai complex. Îşi dau bine seama că sunt aceleaşi grupuri de evoluanţi pe care, înainte de această primă călătorie, nu le-au înţeles suficient pentru a trăi liniştiţi cu ei în preajmă. De care ajunseseră să se ferească să intre în tangenţă, ori se depărtaseră de ei din cauza orgoliului şi dispreţului resimţit din cauză că păreau a fi foarte pricepuţi, dar nu se interesau de alţi semeni. Pentru că aşa fuseseră obişnuiţi în evoluţiile lor de până atunci, ca orice ajutător să sară şi să ajute, lăsând de multe ori lucrările lor sau integrând cererile de ajutor în lucrările lor proprii.
Călătoriile regresive în tranzit interzonal, realizate deja pentru prima dată, schimbă însă faţa încredinţărilor spiritelor aflate în acest moment al evoluţiilor lor. Era de înţeles acum că pot să se afle pe aceeaşi planetă cu alte grupuri, dar că protecţia pe care le-o acordau secundarii însoţitori ai grupului lor protejau în acelaşi timp şi pe alţii, ţinându-i pe ei deoparte. Înţeleseseră astfel că alte grupuri aveau lucruri importante de făcut, într-o etapă în care populaţiile creatoare conştient-universale îşi puneau în valoare întregul potenţial creativ activ: şi asta pentru a-i învăţa şi proteja în primul rând pe rezidenţi, care nu aveau nici un fel de experienţă în mijlocul acelei planete.
În acest fel, treptat, au învăţat clar diferenţa dintre rezidenţi şi ajutători, felul în care au fost şi ei cândva, destul de recent, rezidenţi în locurile lor proprii de trai, cum fuseseră obişnuiţi să fie trataţi cu atenţie deosebită… doar ei… Şi vremea lor trecuse, acum trebuiau să înveţe din orice unghi de vedere cum să fii ajutător !!
Iar acum, acasă întorşi, aveau această înţelegere deja formată în linii mari. Înţelegeau că pot cutreiera multe locuri, dar în locurile acelea evoluanţii mai înaintaţi lucrau pentru viaţa care se desfăşura peste tot, lucrau pentru a se armoniza cu alţi indivizi şi cu alte grupuri, pentru ca împreună să înveţe, şi să-şi consolideze diverse faze de lucrări de creaţie sau de întreţinere a creaţiei lor şi a altora. Iar aceste lucruri aveau să le aprofundeze şi consolideze în viitoarele lor călătorii: spre, şi în locurile îndepărtate, ale rădăcinilor lor, ale începuturilor evoluţiilor tuturor.
Ceea ce au înţeles bine spiritele din această primă călătorie a lor a fost şi felul deosebit al grupului lor – faţă de celelalte grupuri aflate în călătorie, la rândul lor: acele grupuri cu multă experienţă, care lucrau pentru ajutor complex oferit rezidenţilor de pe planetele în care au făcut staţionări.
Această diferenţă, cunoscută de altfel din propria lor evoluţie de rezidenţi – deşi nu aprofundată la vremea rezidenţei lor – consta în faptul că circulaţia lor în călătorii regresive avea loc mereu în organizări complexe tip bloc piramidal. Dar abia acum înţelegeau mai profund acest lucru, căci în vremea rezidenţei lor fuseseră atenţi mai mult la tot ceea ce puteau învăţa pentru viaţa lor curentă, de la grupurile de ajutători pe care le cunoşteau – decât la diferitele feluri de grupuri şi relaţiile dintre ele. Abia la prima lor călătorie interzonală începuseră să se preocupe de înţelegerea unor aspecte mai profunde, mai ales dacă acestea fac parte mereu dintre elementele care trebuie să le orienteze către următoarele lor călătorii, propriile lor călătorii de acest fel.
Şi astfel, la întoarcerea acasă aveau, şi puteau astfel să aprofundeze cunoaşterea acestor subtilităţi, să studieze ele înseşi necesităţile de formare a unor grupuri complexe de evoluţie regresivă, pentru a se armoniza cu ele în vederea următoarelor călătorii în regiunile de vibraţie foarte joasă ale universului.
Acasă, în condiţii optime de trai personal, propriile lor nepriceperi, ne-obişnuinţe în abordarea vieţii şi sarcinilor la asemenea nivele de vibraţie, conştientizate astfel, le încredinţează de necesitatea amestecării lor, în viitor, cu asemenea grupuri. Au imaginea generală formată asupra acestor grupuri care circulă în sistem piramidal, ajutându-se în mod special unele pe celelalte, văzând cum şi altele sunt din ce în ce mai complex ajutate de grupuri cu evoluţie mai multă, cu experienţă mai mare.
Una dintre cele mai importante pătrunderi în astfel de înţelegeri este faptul că pot conştientiza acum neputinţa de a face faţă şi propriilor lor lucrări, şi atenţiei cu care sunt urmăriţi: şi de rezidenţi, pentru a învăţa de la ajutătorii lor, şi de către cei mai avansaţi din alte grupuri de ajutători, pentru a le corecta direcţiile. În asemenea situaţii, rezidenţii sunt urmăriţi, încurajaţi şi ajutaţi doar de ajutătorii pe care îi conştientizează ei, punctiform sau secvenţial: atunci când este cazul să nu se încurce, să se preîntâmpine mari greşeli, care să conducă la mari distrugeri sau consumuri inutile de materii şi energii.
Îşi dau seama că, în cazul ajutătorilor, lucrurile sunt mult mai complexe. Înţeleg foarte bine acum că ei, şi numai ei, trebuie să fie extrem de atenţi, să nu facă greşeli care să conducă în viitor rezidenţii la devieri mari de la propria lor linie de manifestare. De aceea trebuie să înveţe foarte temeinic toate aspectele privind specificul poporului spiritual care este rezident pe planetă, ca creator conştient înaintat – dar şi celelalte popoare spirituale ale întrupaţilor de tot felul: al planetei şi ale biosistemului planetar local. Iar acest lucru este necesar oriunde s-ar afla în timpul călătoriei: în treptele de călătorie unde vor face doar 1 sau 2 întrupări pentru acomodări cu noile tipuri de corpuri, necesare la un nivel mai scăzut de vibraţie planetară – sau într-un ciclu lung de vieţi, în punctul terminus al călătoriei lor. Punctul terminus fiind punctul universic de cea mai joasă vibraţie locală pe care o va atinge blocul piramidal în călătoria lui. Oriunde ar fi, ajutătorii trebuie să înveţe să cunoască bine covorul spiritual al întrupaţilor în mijlocul cărora trăiesc.
În paranteză fie spus – dar nu este câtuşi de puţin lipsit de importanţă – iată de ce pe Pământ există acum atât de multe feluri de monitorizare, de corecţii clare ale oamenilor între ei, şi de ce entităţile ajutătoare astrale, dimensionale şi universice nu se amestecă în această perioadă de vibraţie joasă locală. Fiecare grup spiritual învaţă să urmărească, să măsoare, să evalueze (într-un cuvânt: să monitorizeze) şi, pe de altă parte: să se lase monitorizat şi corectat. Este o învăţătură profundă şi în partea sa de echilibru, căci de la a face acest lucru – până la a limita libertatea de manifestare nu este uneori decât un pas: şi el puţin conştientizat de multe ori, răscolitor şi agresiv în necesităţi de corectare sau de apărare.
De aceea noii intraţi în lumea călătoriilor interzonale înţeleg în forme bine pătrunse acum, comparativ cu cele doar vag cunoscute până atunci, că există de fapt modalităţi foarte diferite de formare a blocurilor spirituale de călătorie, de tip piramidal. Asemenea călătorii acoperă largi teritorii universice şi, chiar de la prima lor călătorie, cei care nu au experienţă la început, vor acumula o atât de mare şi profundă cunoaştere, încât pe bună dreptate va fi considerată drept cea mai importantă călătorie a spiritelor primare, înainte de trecerea la etapa evoluţiilor secundare. Conştientizarea şi profunzimea cunoaşterilor pe care le vor căpăta de-a lungul acestei prime călătorii în bloc piramidal vor conduce la schimbarea radicală a întregii lor viziuni asupra evoluţiilor. Influenţa ei se va extinde în mod complex asupra tuturor modalităţilor sub care vor primi de acum încolo orice învăţătură, în orice univers vor evolua.
Aceasta este lumea cea plină de importanţă în mijlocul căreia trăim azi, oricât de greu ne vine să credem acest lucru, acum.

Niciun comentariu: